Eksempelplaner

Eksempelplaner

Her er de sist oppdaterte eksempelplanene for alle studieprogram ved IMT. Eksempelplanene gjelder for kullene som starter i 2015, men kan også brukes av andre.