Endringer i emner fra studieåret 2021/22

Merk at disse nye endringene ikke ennå er publisert i emnesøk som per nå viser oversikt over studiåret 2020/21. Alle lenkene vil derfor ikke fungere med en gang. 

Emner med endring i semester det undervises

 

 • INF120 skiftes semester fra VÅR til HØST. Som en overgangsordning vil INF120 gå både høst og vår studieåret 21/22, men etter det vil det ligge i høstsemesteret. 

 • GMLM210 skiftes fra JUN+HØST til AUG+HØST

 • GMFO310 vil nå av gå hvert år, og ikke lenger kun oddetalls år

 • MATH290 skiftes fra HØST til VÅR og vil gå neste gang våren 2022.

 • INF221 skiftes fra HØST til VÅR i skoleår 2022/2023. Kurset vil gå siste gang på høsten i 2021, og vil gå neste gang våren 2023.  

Institutt for maskinteknikk og teknologiledelse

 

Nye emner som tilbys i Robotikk:
 • TEL210 - Robot programmering, Sensors and Actuators, 10 sp, VÅR
 • Det har også blitt planlagt et nytt emne, Probabilistic Robotics, men dette vil først bli gitt høsten 2022.
Nye emner som tilbys i Industriell økonomi
 • MLA210 - Machine Learning applications in finance and technology, 10 sp, VÅR
 • IND250 -  Produksjonslogistikk, 5 sp, HØST
 • IND310 - Driftsoptimalisering, 10 sp, HØST. Dette emnet kan erstatte et økonomi-emne på 300-nivå i planene deres
 • Det har blitt opprettet et nytt emne, MLA310-  Matrix Methods for Data Analysis and Machine Learning, men dette vil gå første gang høsten 2022.

Institutt for lærerutdanning

 Nye emner som tilbys av instituttet: 
 • PPFO100 -  Utvikling av personlig kompetanse, 5 sp, HØST
 • PPPE302 - Pedagogikk i naturbruk, 30 sp, HELE ÅRET.

Byggeteknikk og arkitektur

 
 Byggeteknikk og arkitektur går gjennom en større omlegging av emne som en følge av evalueringen studiet nettopp har vært gjennom.

 Studieåret 2021/22 kommer det følgende nye emner: 

 • TBA150 -  Bygningsanalyse, 5 sp, HØST
 • ARK100 - Arkitektur og bærekraft I, 10 sp, VÅR. Som en overgangsordning vil ARK100 gå både høst og vår studieåret 21/22, men etter det vil det ligge i vårsemesteret.
 • ARK110 -  Arkitektur og bærekraft II, 10 sp, VÅR

Neste studieår kommer følgende nye emner:

 • TBA202 - Byggmaterialkjemi, 5 sp HØST. Dette emnet erstatter KJM100 i utdanningsplanene deres.
 • TBA215 - Bygningsstatikk, 10 sp, HØST
 • ARK200 - Arkitektur og bærekraft III, 10 sp, VÅR
 • ARK300 - Arkitektur og bærekraft IV, 10 sp, HØST

Følgende emner legges ned:

 • TBA160 gikk siste gang høsten 2020. TBA160 byttes ut med ARK100
 • TBA261 gikk siste gang våren 2021. TBA261 byttes ut med ARK110
 • TBA280 går siste gang våren 2022. TBA280 byttes ut med ARK200
 • TBA310 går siste gang høsten 2022. TBA310 byttes ut med ARK300

Eventuelle endringer:

 • TBA320 reduseres fra 15 sp til 10 sp fra høsten 2023.

 Endringer i andre fakulteter

 
Published 12. April 2021 - 14:30 - Updated 26. oktober 2021 - 15:34