Forskningslaber for studenter

  • Studenter får erfaring på laben hos REALTEK.
    Foto
    NMBU/Gorm K. Gaare

Er du student ved NMBU og ønsker å komme tettere på forskningen ved universitetet? Forskningslaber for studenter kan gi deg verdifull erfaring tidlig i studieløpet.

Forskningslaber for studenter

Forskningslaber for studenter (SRL - Student Research Labs) er et nytt initiativ ved Fakultet for realfag og teknologi på NMBU, som vil gi studenter mulighet til å delta i forskning tidlig i studieløpet. Forskningsgruppen BioSpec Norway ved REALTEK organiserer tre ulike SRL-prosjekter med oppstart i 2020.

Gjennom SRL vil utvalgte studenter involveres i eksisterende forskningsprosjekter og samarbeide om forskningsoppgaver i mindre grupper. Studentene vil få oppfølging fra BioSpec-teamet og en veileder. BioSpec er en multidisiplinær gruppe besående av rundt tjue personer. SRL-studentene vil jobbe tett opp mot PhD-studenter, PostDoc’er, forskere og professorer. Noen prosjekter vil også være tilknyttet industripartnere.

Formålet med SRL er å gi studenter muligheten til å bli kjent med forskning, og til å gi dem erfaring med multidisiplinært arbeid. SRL kan også fungere som en oppvarming til mastergraden. Videre kan SRL settes opp som spesialpensum som kan gi 10-15 studiepoeng avhengig av omfanget.

Forskningslaber for studenter 2020

I løpet av 2020 vil BioSpec organisere tre ulike SRL-prosjekter. Du kan lese mer om hvert prosjekt ved å klikke på lenkene nedenfor.

Informasjonen som gis ut på dette tidspunktet er generell, og oppgavene vil bli konkretisert og tilpasset studentene. 

Published 16. desember 2019 - 12:43 - Updated 4. september 2020 - 13:04