Forskningslaber for studenter

  • Studenter får erfaring på laben hos REALTEK.
    Foto
    NMBU/Gorm K. Gaare

Er du student ved NMBU og ønsker å komme tettere på forskningen ved universitetet? Forskningslaber for studenter kan gi deg verdifull erfaring tidlig i studieløpet.

Forskningslaber for studenter

Forskningslaber for studenter (FLS) er et nytt initiativ ved Fakultet for realfag og teknologi på NMBU, som vil gi studenter mulighet til å delta i forskning tidlig i studieløpet. Forskningsgruppen BioSpec Norway ved REALTEK vil fra mai 2020 organisere tre ulike FLS-prosjekter.

Gjennom FLS vil utvalgte studenter involveres i eksisterende forskningsprosjekter og samarbeide om forskningsoppgaver i mindre grupper. Studentene vil få oppfølging fra BioSpec-teamet og en veileder. BioSpec er en multidisiplinært gruppe besående av rundt tjue personer. FLS-studentene vil jobbe tett opp mot PhD-studenter, PostDoc’er, forskere og professorer. Noen prosjekter vil også være tilknyttet industripartnere.

Formålet med FLS er å gi studenter muligheten til å bli kjent med forskning og få erfaring med multidisiplinært arbeid. FLS kan også fungere som en oppvarming til mastergraden. FLS kan settes opp som spesialpensum som kan gi 10-15 studiepoeng avhengig av omfanget.

Forskningslaber for studenter 2020

I løpet av 2020 vil BioSpec organisere tre ulike FLS-prosjekter:

  • Fysikk, datamodellering og datavitenskap (mer informasjon i pdf under) 
  • Vibrasjonsspektroskopi (mer informasjon kommer)
  • Spektroskopi og bioraffineri (mer informasjon kommer)

Informasjonen som gis ut på dette tidspunktet er generell, og oppgavene vil bli konkretisert og tilpasset studentene.

 

Published 16. desember 2019 - 12:43 - Updated 16. desember 2019 - 12:59