Beste masteroppgave ved REALTEK 2018

Marija Vukovic

Foto
NMBU
Fakultet for realfag og teknologi sin pris for beste masteroppgave i 2018 tildeles Marija Vukovic, masterkandidat i sivilingeniørstudiet for miljøfysikk og fornybar energi, for oppgaven Assessment of Models Predicting the Maximum Surface Temperature in an Urban Setting Using VIS/NIR/IR Imaging from UAVs.

Det er veilederne og studenter ved REALTEK som nominerer kandidater til prisen for beste masteroppgave. Som årets masteroppgave blir Marijas oppgave også nominert til prisen for beste masteroppgave ved NMBU.

Om oppgaven

I vårsemesteret 2018 utførte Marija Vukovic sitt mastergradsarbeid (30 sp) med tittelen ”Assessment of Models Predicting the Maximum Surface Temperature in an Urban Setting Using VIS/NIR/IR Imaging from UAVs” ved Fakultet for Realfag og Teknologi (RELATEK), NMBU. Veiledere var førsteamanuensis Ingunn Burud og professor Thomas Kringlebotn Thiis.

Masterarbeidet til Vukovic utgjorde hoveddelen av en artikkel med tittelen ”Urban Surfaces Studied by VIS/NIR/IR Imaging from UAV: Possibilities and Limitations” som ble presentert på konferansen SPIE Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment (RSCy2018), publisert i SPIE Proceedings Volume 10773 og som vant prisen ”Best paper award”. Grunnlaget for masteroppgaven var en analyse av multispektrale bilder i synlig og infrarøde bølgelengdeområder tatt fra drone flydd over plassen Ymittos i Athen. Basert på bildeanalysen kunne hun modellere temperatur-variasjonene, spesielt maksimum og minimumstemperaturen i de ulike overflatematerialene i byrommet.

Vukovic satte seg grundig inn i teorien rundt termisk fotografering, bildeanalyse og statistisk analyse av disse. I tillegg satte hun seg inn i problemstillingen om mikroklima i urbane områder, og spesielt såkalte Urban Heat Islands, som er varme overopphetede områder som oppstår i store varme byer. Hun foreslo selv analyseverktøy og skrev sine egne program i Python for data-analysen. Hun gjennomførte et laboratoriestudium for å teste de termiske kameraene som var brukt og som gjorde henne i stand til å utvikle en kalibreringsmetode for et av kameraene som viste seg å ha store systematisk feil, slik at dronedataene kunne være med i den endelige analysen. Hun var i stand til å sette sine analyser og resultat i sammenheng med andre forskingsstudier og hun har vist evne til å sette seg inn i et krevende tverrfaglig fagområde. Hun har tilegnet seg vanskelig teori på kort tid og er i stand til å ta denne teorien i bruk for å gjennomføre egne selvstendige beregninger og vurderinger. Hun har en logisk og reflekterende fremgangsmåte som gjør henne i stand til å utføre forskningsarbeid på et svært høyt nivå. Hun presenterte både skriftlig og muntlig sitt arbeid på en særdeles ryddig og klar måte. I løpet av arbeidet med masteroppgaven har hun vist både selvstendighet og modenhet i sitt forskningsarbeid.

Published 3. mai 2019 - 15:33 - Updated 3. mai 2019 - 15:34