Hjelpelærere i fysikk, informatikk/datavitenskap og matematikk søkes

Vi har behov for hjelpelærere i en rekke emner høsten 2019. Hjelpelærerjobbene gir fin pedagogisk erfaring og medfører at emnet læres meget godt.

Hjelpelærere i fysikk, informatikk/datavitenskap og matematikk søkes

Vi trenger hjelpelærere i følgende emner:

Augustblokk
IMRT100 Innføringsemne Miljøfysikk (Arne Auen Grimenes)
IMRT100 Innføringsemne Datavitenskap (Oliver Tomic)
FYS160 Meteorologi og klima (Mareile Wolff)
DAT121 Introductory Course for Data Scientists (Kristin Tøndel)
MATH007 Forkurs i matematikk (Ulf Indahl)

Matematikk
MATH100 Brukerkurs i matematikk (Ulf Indahl)
MATH111 Kalkulus I (John Wyller)
MATH113 Lineær algebra/differensiallikninger (Ole Løseth Elvetun)
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller (Bjørn Fredrik Nilsen)

Fysikk
FYS102 Termodynamikk og elektromagnetisme (Cecilia Futsæther)
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk (Arne Auen Grimenes)
FYS230 Elektroteknikk (Petter Heyerdahl)
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk (Jorge Marchetti)
FYS272 Energifysikk (Espen Olsen)
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering (Jorge Marchetti)
FYS375 Energiteknologi, lab (Petter Heyerdahl)
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer (Heidi Samuelsen Nygård)

Informatikk
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling (Ulf Indahl)
INF200 Advanced Programming (Hans Ekkehard Plesser)
INF221 Computer Science for Data Scientists (Hans Ekkehard Plesser)
INF250 Bildeanalyse (Ingunn Burud)
DAT300 Anvendt maskinlæring II (Oliver Tomic)

Felles
Orakel Felles orakeltjeneste for FYS102, MATH111, MATH113, INF100 (Arne Auen Grimenes)

Søknad med

  1. adresse ved NMBU inkl epostadresse og telefonnummer.
  2. studium og studieår (til høsten).
  3. de fag du ønsker å være hjelpelærer i (Marker med 1, 2, 3, osv dersom du har prioriterte ønsker. Marker med 1,1,2,2 osv dersom du har lik prioritet på ønsker)
  4. kort begrunnelse for hvorfor du ønsker jobben
  5. tidligere relevant praksis eller annen erfaring
  6. informasjon om avlagte eksamener og karakterer fra NMBU, andre studiesteder og videregående skole
  7. emner du tar i vår og emner du skal ta til høsten

 

sendes per epost til RealTek v/ Arne Auen Grimenes (arne.grimenes@nmbu.no)
NB1:

Søknad med alle vedlegg skal sendes som ett samlet pdf-dokument

NB2: Eposten med pdf-søknaden merkes med HjelpH19 i subject-feltet

Ta kontakt med emneansvarlig eller med Arne Auen Grimenes hvis du lurer på noe!

Søknadsfrist: 30. april 2019

Published 10. April 2019 - 14:38 - Updated 10. April 2019 - 15:20