Tre som helsefremmende materiale: prosjektmedarbeider søkes

  • Far og datter
    Foto
    Yuganov Konstantin/Shutterstock

Får man bedre helse av å oppholde seg i bygg som består av trematerialer? Det jobber vi med å finne ut av, og i den sammenheng søker MINA en student som kan bidra på et prosjekt om tre og helse. Temaet kan muligens videreføres som masteroppgave om det er av interesse. 

Tre som helsefremmende materiale: prosjektmedarbeider søkes

Om prosjektet
Tre som naturlig element og materiale har blitt vist å kunne ha positive effekter på vår fysiske og mentale helse. Prosjektet skal dokumentere trematerialers helsefremmende effekter, og gjennom dette bidra til økt bruk av tre i offentlige og private bygg.

Dette skal oppnås gjennom ny samhandling mellom regionale næringsaktører og bedrifter med ekspertise innen foredling og bruk av trematerialer, nasjonalt ledende forsknings- og kunnskapsinstitusjoner med spisskompetanse innenfor tre, trematerialer, design, arkitektur, og helseaktører som kommuner og helseforetak.
Les mer om prosjektet her. 

Arbeidsoppgaver
Gjennomføre en litteraturstudie på temaet, samt utføre cirka en ukes feltarbeid.

Aktuell periode
November - januar

Omfang
Cirka 150 timer

Kvalifikasjoner
Student på masternivå, studieprogram skogfag, fornybar energi, naturforvaltning, byggeteknikk og arkitektur, folkehelse eller tilsvarende. Du må ha førerkort. 

Tiltredelse
Snarest

Interessert? 
Ta kontakt med professor Anders Q. Nyrud.

Published 24. oktober 2018 - 13:03 - Updated 5. november 2018 - 11:59