Endringer i geomatikkemner fra høsten 2018

Følgende endringer gjelder fra studieåret 2018/19

Endringer i emnekode / emnenavn:

GMDK300 (Digital kartografi) -> GMGI350 (fom H18)

GMGD211 Feltkurs i geomatikk -> GMLM210 Anvendt geomatikk (fom V19)

GMLM211 (Marin geodesi) -> GMGD230 (fom V19)

GMLM213 (Geodesi) -> GMGD200 (fom V19)

GMSG310 (Satellittgeodesi analyse) -> GMGD320 (fom H18)

GMUJ210 (Parameterestimering) -> GMPE240 (fom V19)

 

Omstrukturerte emner:

GMSG200 Satellittgeodesi og GMSG210 Satellittbasert stedfesting slås sammen til GMGD222 Anvendt satellittgeodesi (10 stp), som undervises i høstparallell + vårparallell Det opprettes et avhoppsemne for GMGD222 som kalles GMGD221 Satellittgeodesi (5 stp), og avsluttes i høstparallellen.

Spørsmål? studieveileder-realtek@nmbu.no

Published 8. august 2018 - 10:31 - Updated 14. august 2018 - 10:02