For våre masterstudenter

  • For våre masterstudenter
    Foto
    Benjamin A. Ward, Benjamin A. Ward

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på RealTek.

For våre masterstudenter

 

Informasjonsmøter for valg av masteroppgave

Alle våre programmer gjennomfører informasjonsmøter for valg av masteroppgave på våren året før oppgaven skal skrives. Her presenterer veilederne seg og sine forslag til masteroppgave. Tid og sted for disse blir sendt på mail til alle studenter.

Oversikt over masteroppgavekoder og veiledere

Du kan velge veileder fra flere ulike seksjoner.

Lesesalsplass

Studenter som skriver masteroppgave får tilbud om å disponere åpen lesesalsplas

Tidiligere masteroppgaver

I Brage kan du finne og lese masteroppgavene fra tidligere studenter.

 

Felles informasjon for alle NMBUs masterstudenter finnes på SiT

Published 30. April 2018 - 11:11 - Updated 29. mars 2019 - 21:51