Praktisk-pedagogisk utdanning

PPU er et ettårig (heltid) eller toårig (deltid) studium som gir deg profesjonskompetanse som lærer. Studiumet er samlingsbasert på campus Ås. Her får du en oversikt over hva som skjer i årets første samling og annen viktig informasjon.

PPU

Velkommen som student ved PPU!  Studiet omfatter 12 uker med undervisningssamlinger og 60 praksisdager, og skal gjøre deg kvalifisert til å være lærer eller lektor i grunnskole og videregående skole. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene for at den enkelte student skal kunne utvikle den kompetansen som kreves av en lærer. 

Vi vil minne dere på at studiet krever politiattest. Hvordan du søker om politiattest kan du lese her. Dersom du har merknad på polititattesten må denne leveres til universitetets opptakskontor så raskt som mulig og senest innen tre uker fra du fikk tilbudet. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, må du levere den så raskt som mulig og senest innen studiestart. Politiattestene må leveres på opptakskontoret eller sendes dit per post (ikke mail!). Adressen er NMBU, Opptakskontoret, PB 5003 1432 Ås. Dette står også i opptaksbrevet, som du skal motta på mail.

Utdanningen starter mandag 14.8. kl. 10.15 med fremmøte i TF102 i fløy 3 ved Faktultet for Realfag og Teknologi (REALTEK). Første samling avsluttes fredag 18.8. I første samling ønsker vi å bli bedre kjent med dere, samtidig som dere vil få et innblikk i hva PPU er og hva lærergjerningen krever. En tentativ ukeplan over den første samlingen laster du ned ved å klikke her. NB! Endinger kan forekomme frem mot samlingsuka, men oppmøtested og -tidspunkt vil være det samme.

Alle studenter som tas opp til PPU anbefales å lese dette informasjonsskrivet. Her vil du finne praktisk informasjon omkring parkering, kart over undervisningsbygninger, informasjon om samlinger og turer, nettilganger etc. I dette dokumentet ligger også kontaktinformasjon til studieveiledere som kan hjelpe dere med eventuelle spørsmål. 

Her kan du se hvordan studieåret er lagt opp. I dokumentet du da laster ned ligger informasjon om samlingsuker for heltid samt deltid med oppstart 2016 og 2017, oversikt over skriftlige oppgaver og foreløpige eksamensdatoer. Datoer kan endres underveis.

Ytterligere informasjon om PPU-studiet kan finnes her. På denne siden kan du blant annet finne informasjon om læringsinnhold og dine muligheter etter studiet, stuktur for samlingene og praksis, samt forklaringer til opptakskravene for studiet. 

Published 13. juni 2017 - 9:46 - Updated 1. august 2017 - 10:33