Meny
Naturfag 2
Faglig innhold

Faglig innhold i naturfag 2

Her er flere detaljer om hva du vil lære i naturfag 2 for 8.  - 13. trinn.

Faglig innhold

Modul 1

Emnets innhold:
Emnet skal gi en dypere foreståelse av temaer innen fysikk som gjerne regnes som vanskelig. Dette gjelder termodynamikk, atom- og kjernefysikk, verdensrommet, kosmologi og elektrokjemi.

Faglig utbytte:
Studentene skal

  • forstå aktuelle temaer på Fysikk 1 og Fysikk 2 nivå
  • kunne løse oppgaver på Fysikk 1 og Fysikk 2 nivå
  • kunne sette seg inn i ukjente fysikkfaglige problemstillinger
  • kunne undervise fysikkdelen av naturfagspensumet på en god og inspirerende måte.

Modul 2

Emnets innhold:
Oppbygging av bakterie-, dyre- og planteceller. Fotosyntese og celleånding. Nervesystemet, hormonsystemet. Celledeling, genetisk variasjon, krysning, arv og miljø. DNA-tråden og veien fra gen til protein. Genmodifisering og kloning. Genteknologi, medisinsk bruk av bioteknologi og dens muligheter og utfordringer. Faglige og etiske problemstillinger knyttet til bruk av bioteknologi.

Faglig utbytte:
Emnet tar utgangspunkt i kompetansemål i skolens læreplan i naturfag for årstrinnene 8-11. Etter endt utdanning skal studenten

  • ha kunnskap om grunnleggende trekk i bakterie-, dyre-, og planteceller
  • være kjent med og kunne forklare fotosyntese og celleånding, samt nervesystemet, hormonsystemet og dens prosesser i kroppen
  • ha solid forståelse av genetisk variasjon, arv og miljøpåvirkninger
  • ha god kunnskap om DNA struktur, gener og proteinsyntese.
  • ha oversikt over noen viktige metoder som benyttes i genteknologisk forskning, med hovedvekt lagt på molekylære teknikker. Hvilke sammenhenger de forskjellige metodene kan brukes i, samt deres styrker og svakheter.

Published 16. januar 2017 - 12:56 - Updated 18. januar 2017 - 21:47