Naturfag 2 for 8. - 13. trinn

Naturfag 2 for 8. - 13 trinn retter seg mot lærere som vil undervise naturfag, men som føler seg usikre på noen av hovedområdene i læreplanen for naturfag på ungdomstrinnet og vg1. Kurset vil dekke cellebiologi, bioteknologi og fysikk. Laboratorieøvelser vil være en integrert del av kurset. Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger per semester på NMBU, Ås. Nettbasert oppfølging mellom samlingene.

Naturfag 2

Introduksjon
Naturfag kan være et vanskelig fag å undervise siden det inneholder elementer fra flere forskjellige faggrupper som biologi, kjemi, fysikk mm. Dette fører til at noe av stoffet kan læreren svært godt, mens andre ting føler han/hun seg mer usikker på. I dette studiet får lærere mulighet til å fordype seg i noen fagområder som erfaringsvis ofte er vanskelig for naturfagslærere.

Beskrivelse av studiets innhold
Studiet er delt opp i to moduler á 15 studiepoeng (stp.). Modul 1 går i høstsemesteret, mens modul 2 går i vårsemesteret. Det anbefales å ta begge modulene.

Modul 1 (høst):
Denne modulen gir opplæring i fysikk, og vil gå dypere og mer matematisk inn i stoffet enn det som gjøres i fysikkdelen av Naturfag 1 for 8. 13. trinn. Studiet vil gi en meget god bakgrunn for å forstå og undervise de delene av læreplanen i naturfag som omhandler fysikk.

Modul 2 (vår):
Denne modulen gir opplæring i cellebiologi og bioteknologi. Studiet vil ta for seg områder som oppbygning av celler, fotosyntese, genmodifisering arv og miljø mm.

Didaktikk er en integrert del av undervisningen i begge modulene.

Faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform
Studiet er nettbasert og studentene vil kunne følge forelesninger og få oppfølging via internett. I tillegg er det 3 ukesamlinger per semester på campus Ås. Egen veileder med faglig og didaktisk kompetanse vil følge opp studentene. Veileder vil gi støtte i det faglige arbeidet og legge til rette for kontinuerlige faglige og didaktiske diskusjoner. I tillegg kommer egenstudier.

Organisering, antall samlinger, lengde på samlinger og læringsplattform
Studiet er organisert som et nettbasert studie, og studentene vil kunne følge forelesninger og få oppfølging via læringsplattform på internett. Det er i tillegg 3 samlinger à 5 dager på campus Ås per semester.

I 2017/2018 blir samlingene:

  • Uke 36 (04.09 - 08.09)
  • Uke 42 (16.10 - 20.10)
  • Uke 51 (18.12 - 22.12)
  • Uke 7 (12.02 - 16.02)
  • Uke 15 (09.04 - 13.04)
  • Uke 24 (11.06 - 15.06)

Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene.

Det er krav om kollegalæring, dvs. at deltakerne må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen hvor han/hun jobber. Det vil bli lagt til rette for dette i studiet.

Arbeidskrav/vurdering /eksamen
Studiet inkluderer obligatoriske innleveringer og skriftlige eksamen.
Eksamen: Skriftlig eksamen for hver modul med karakter A – F. 

Opptakskrav – utover godkjent lærerutdanning
Matematikk R1, S2 eller tilsvarende eller minimum 20 studiepoeng fra lærerutdanning.
Grunnleggende kunnskaper i kjemi (for modul 2).

Kontakt
Ole Mathis Kruse

Published 16. januar 2017 - 11:28 - Updated 18. januar 2017 - 21:19