Meny
Naturfag 1
Faglig

Faglig innhold i naturfag 1

Her er mer informasjon om hva du vil lære i naturfag 1 for 8. - 13. trinn.

Faglig

Modul 1

Emnets innhold:
Biologidelen vil inneholde temaer som cellebiologi, økologi, og et opplegg for bruk av etologi innenfor forskerspiren.

Fysikkdelen vil omhandle krefter, bevegelse, energi, arbeid, bølger, lys, energiteknologi, varme, kalorimetri og  fornybar energi inkludert varmepumpe, solfanger og solceller.

Læringsutbytte:
Studentene skal

  • ha kjennskap til oppbygning av dyre- og planteceller
  • kjenne til og beskrive ulike økosystem og hva som påvirker dem
  • kjenne til og kunne regne enkle oppgaver innenfor sentrale temaer innen fysikk
  • kunne gjennomføre demonstrasjoner og laboratorieøvelser innenfor temaene som gjennomgås

Modul 2

Emnets innhold:
Kurset vil ta for seg atomets oppbygning, periodesystemet, kjemiske forbindelser, kjemisk likevekt, støkiometri, kjemiske reaksjoner slik som fellingsreaksjoner, syre-base reaksjoner og redoksreaksjoner og organisk kjemi.

Læringsutbytte:
Emnet tar utgangspunkt i kompetansemål i skolens læreplan i naturfag for årstrinnene 8-11. Etter endt utdanning skal studenten

  • ha gode kunnskaper innenfor sentrale emner i kjemi
  • kjenne til relevante demonstrasjoner og praktiske forsøk innenfor kjemi som er egnet for undervisning i naturfag
  • ha oversikt over relevant laboratorieutstyr og kunne bruke dette på en tilfredsstillende og sikker måte
  • kunne håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte
  • ha tilstrekkelig matematisk kompetanse til å gjøre enkle kjemiske beregninger
Published 16. januar 2017 - 12:21 - Updated 26. April 2017 - 10:48