Naturfag 1 for 8. - 13. trinn

Naturfag 1 for 8. - 13 trinn retter seg mot lærere som vil undervise naturfag, men som føler seg usikre på fagområdene hvor læreren mangler bakgrunn. Kurset vil ha fokus på eksperimenter og demonstrasjoner relevant til læreplaner i naturfag på ungdomstrinnet og vg 1. Nødvendig teori for øvelsene vil være integrert, og vil således dekke sentrale emner i læreplanen. Studiet vil bestå av 3 samlinger per semester på NMBU, Ås. Nettbasert oppfølging mellom samlingene.

Naturfag 1

Introduksjon
Selv om naturfag er et spennene fag i seg selv, så er det ikke alltid så enkelt å gjøre det spennende for uengasjerte elever. I dette studiet vil du som lærer gjennomgå mange forsøk, eksperimenter og laboratorieoppgaver som kan brukes i klasserommet. Gjennom arbeidet med disse øvelsene vil du også lære/få repetert fagstoffet som ligger bak.

Beskrivelse av studiets innhold
Studiet er delt opp i to moduler á 15 studiepoeng (stp.). Modul 1 går i høstsemesteret, mens modul 2 går i vårsemesteret. Det anbefales å ta begge modulene.

Modul 1 (høst)
Modul 1 omhandler temaer fra biologi og fysikk.

Modul 2(vår)
Modul 2 omhandler temaer fra kjemi.

Faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform
Studiet er nettbasert og studentene vil kunne følge forelesninger og få oppfølging via internett. I tillegg er det 3 ukesamlinger per semester på campus Ås. Egen veileder med faglig og didaktisk kompetanse vil følge opp studentene. Veileder vil gi støtte i det faglige arbeidet og legge til rette for kontinuerlige faglige og didaktiske diskusjoner. I tillegg kommer egenstudier.

Organisering, antall samlinger, lengde på samlinger og læringsplattform
Studiet er organisert som et nettbasert studie, og studentene vil kunne følge forelesninger og få oppfølging via læringsplattform på internett. Det er i tillegg 3 samlinger à 5 dager på campus Ås per semester.

I 2017/2018 vil samlingene være:

  • Uke 33 (14.08 - 18.08)
  • Uke 44 (30.10 - 03.11)
  • Uke 48 (27.11 - 01.12)
  • Uke 5 (29.01 - 02.02)
  • Uke 11 (12.03 - 16.03)
  • Uke 22 (28.05 - 01.06)

Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene.

Det er krav om kollegalæring, dvs. at deltakerne må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen hvor han/hun jobber. Det vil bli lagt til rette for dette i studiet.

Arbeidskrav/vurdering /eksamen
Studiet inkluderer noen obligatoriske innleveringer per semester.

Eksamen: Avsluttende skriftlig 3,5 timers eksamen for hver modul med karakter A – F. 

Opptakskrav – utover godkjent lærerutdanning
Matematikk R1, S2 eller tilsvarende, eventuelt minimium 20 studiepoeng matematikk fra lærerutdanningen.

Kontakt:
For informasjon om faglig innhold, undervisning mm, ta kontakt med Iren Abrahamsen.
For informasjon om organisering, frikjøp mm., ta kontakt med: Ole Mathis Kruse.

Published 22. januar 2016 - 15:18 - Updated 26. April 2017 - 11:13