Meny
Matematikk 2
Faglig innhold

Faglig innhold matematikk 2

Her er flere detaljer om hva du vil lære i matematikk 2 for 8. - 13. trinn.

Faglig innhold

Modul 1

Emnets innhold:
Flervariabel kalkulus: Anvendelser av det bestemte integralet. Beregning av areal og buelengde. Polarkoordinater. Vektorfunksjoner. Parametriserte kurver. Funksjoner av flere variable, linearisering, gradient, retningsderivert, optimering, Lagrange-multiplikatorer. Multipler integraler, integrasjonstekninkker. Kurveintegralet. Grafisk fremstilling og numeriske utregninger ved hjelp av enkel programmering. Planlegging av matematikkdidaktisk prosjekt.

Lineære differensiallikninger: Første- og andreordens ordinære lineære differensiallikninger, numerikse metoder for løsning av disse. Systmere av lineære likninger. Separable partielle differensiallikninger. Numerisk løsning av differensiallikninger ved hjelp av enkel programmering.

Didaktikk: Bruke matematikkdidaktisk teori samt erfaring fra egen praksis til formulere problemstilling for og planlegge gjennomføring av didaktisk prosjekt.

Læringsutbytte:
Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
  • beherske standardmetoder i lineær algebra og for løsning av lineære differensiallikninger
  • kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
  • bruke matematikkdidaktisk teori i egen lærerpraksis

Modul 2

Emnets innhold:
Geometri: Euklidsk og ikke-euklidsk geometri (trekanter, sirkler, kjeglesnitt, projektiv plangeometri) samt en prosjektoppgave.

Matematisk logikk: Formell logikk, mengdelære, boolsk algebra, algoritmer og rekursjon og matematisk bevisføring.

Didaktikk: Bruk av didaktisk teori og erfaring fra egen praksis for å gjennomføre et matematikkdidaktisk prosjekt.

Læringsutbytte:
Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien.
  • beherske standardmetoder i algebraisk geometri.
  • beherske metoder i matematisk logikk til å formulere matematiske beviser og skrive enkle dataprogrammer for beregning.
  • kunne benytte disse metodene til å løse anvendte problemer.
  • kunne bruke didaktisk teori som utgangspunkt for gjennomføring av og refleksjon over egen undervisningspraksis.
Published 22. januar 2016 - 11:08 - Updated 26. April 2017 - 10:52