Karriereintervjuer

Dharun Sehjpal - TechnipFMC

Dharun Sehjpal - TechnipFMC

– På NMBU var det en åpen og inkluderende kultur, og foreleserne var alltid tilgjengelige for spørsmål og oppfølging. Dette gjorde at jeg følte meg sett og ivaretatt som student, og det ga meg en trygghet og motivasjon for å gjøre det bra i studiene, sier Dharun Sehjpal, som jobber som subsea prosjektingeniør i TechnipFMC.

Milna Mandusic - Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Milna Mandusic - Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

– De årene du er på NMBU har du unik tilgang på landets fremste og dyktigste fagpersoner og forskermiljø. Fakultetet har gode opplegg og nettverk for at studentene skal komme i kontakt med framtidige, potensielle arbeidsgivere, og mange har sikret drømmejobben allerede før endt utdanning, sier Milna Mandusic, som jobber som overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Matteus Los - Sortland vgs

Matteus Los - Sortland vgs

Matteus Los er utdannet lektor ved NMBU og jobber som lærer i realfag og naturbruk ved Sortland vgs. I undervisningen arbeider han med de fleste av FNs bærekraftsmål. Elevene skal få forståelse for naturen, og mye av undervisningen foregår utenfor klasserommet. 

Phan Åge Haugård – COWI

Phan Åge Haugård – COWI

– Hold ut de første par årene, og bruk alle elementer i utdannelsen din når du kommer ut i jobb, for denne brede kunnskapen gir deg en unik forståelse, sier Phan Åge Haugård, som studerte Industriell økonomi og Vann- og miljøteknikk ved NMBU. Nå jobber han i COWI, der han leder et team på 14 personer.

Synnøve Kogstad

Synnøve Kogstad

Statsbygg

– Engasjer deg og vær nysgjerrig, både på universitetet og utenfor. Bruk studietiden til å finne ut hva du vil jobbe med, og benytt de lange sommerferiene til å bli kjent med arbeidslivet. Det er så mange muligheter som bygningsingeniør!

Thomas Hamarsland Bjånes

Thomas Hamarsland Bjånes

LAB Entreprenør AS

– Tør å utfordre deg selv! Hvis noen ber deg om å gjøre en oppgave, er det fordi de har troen på at du kan løse den. Takk alltid ja til utfordringer! 

Anders Halvorsen

Anders Halvorsen

Greåker videregående skole

– Jeg er veldig glad i realfag, så jeg likte at fysikkemnene i utdanningen var bygd opp i kronologisk rekkefølge. Jeg var veldig fornøyd med foreleserne i de emnene jeg hadde, fordi de viste engasjement og jeg føler at de har en humor som treffer studentene.

Christine Spiten

Christine Spiten

WWF Verdens naturfond

– Jeg opplevde at jo mer jeg engasjerte meg, desto mer fikk jeg ut av studietiden – både faglig og sosialt. Det var ingen grenser for hvor mye man kunne lære eller dypdykke inn i emner man interesserte seg for

Børge Falleth Høysæter

Børge Falleth Høysæter

Eik idéverksted 

"Det er gøy å være i et miljø hvor du blir oppmuntret til å finne løsninger på problemstillinger du møter."

Julia Førde

Julia Førde

Amesto NextBridge

– Engasjer deg i ting som Eik lab, det er gøy, du får praktisk erfaring og en direkte link til ulike bedrifter. Jeg er overbevist om at arbeidet mitt der var med på å skille meg ut under jobbsøking.

Nina Waage

Nina Waage

Norwegian centre for CERN-research

– Gjennom studietiden tok jeg også en hel del med fag på andre institutter som ikke var obligatorisk, slik som statistikk, geologi og academic writing. Det har gitt en bredde og forståelse for ulike perspektiver.

Maureen Byrne

Maureen Byrne

Architect Greenhouse DNB

Maureen har gjennomført en 5-årig master i Maskin, prosess og produktutvikling på NMBU. Nå jobber hun hos DNB, Nordens største finanskonsern.

Kjetil Valen Høihjelle, Maintenance Engineer i Schlumberger

Kjetil Valen Høihjelle, Maintenance Engineer i Schlumberger

Schlumberger er verdens ledende leverandør av teknologi for reservoarkarakterisering, boring, produksjon og prosessering til olje- og gassindustrien.

Håkon Berg Lofthus

Håkon Berg Lofthus

Sivilingeniør i Scan Survey

Med en mastergrad i Geomatikk fra NMBU har Håkon en bred faglig basis som gjør han godt rustet til å møte arbeidshverdagen som sivilingeniør i Scan Survey.

Astrid S. Landstad

Astrid S. Landstad

Statens vegvesen

«Jeg begynte å studere på NMBU grunnet en sterk interesse for problemstillinger knyttet til klima og miljø, og med et ønske om å utdanne meg til å bidra til en klimavennlig samfunnsutvikling. NMBU var derfor det opplagte valget.»

Sigbjørn Grini

Sigbjørn Grini

Universitetet i Oslo, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

«Det viktigste jeg har lært gjennom studiet, er nok evnen til å lære nye og kompliserte konsepter på kort tid.»