Tverrfaglighet i natur

Samlinger

 I 2022/2023 vil samlingene være:

 • Uke 38 (19.09-20.09)
 • Uke 47 (21.11-22.11)
 • Uke 13 (27.03-28.03)

Det er krav om minimum 80% oppmøte på samlingene. 

Om studiet

Dette studiet er en del av Yrkesfaglærerløftet, i regi av Utdanningsdirektoratet og er rettet mot yrkesfaglærere. Les mer om videreutdanning for yrkesfaglærere på: https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag

Du kan få støtte til dette studiet. For mer informasjon, og for å søke gå til: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/videreutdanningyrkesfag/stipendordning-yrkesfag/

Beskrivelse av studiets innhold
Studiet består av én modul á 15 studiepoeng (stp).

Sentrale temaer i studiet vil være:

 • Læreplanverket – nye læreplaner og overordnet del med tverrfaglige temaer og tilrettelegging for dybdelæring
 • Yrkesretting av naturfag
 • Læreplananalyse – omvendt læreplanarbeid som verktøy i tverrfaglig arbeid
 • Utforskende arbeidsmåter i naturfag og naturbruk
 • Aksjonslæring

Mer om faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform

Studiet vil foregå over 3 samlinger á 2 dager og er lokalisert på campus Ås. Samlingene vil bestå av forelesninger, veiledet gruppearbeid og erfaringsdeling. Gruppearbeidet vil være et utviklingsprosjekt i aksjonslæring som tar utgangspunkt i tverrfaglig undervisning i naturbruk og naturfag. Mellom samlingene skal deltakerne i sammenheng med gruppearbeidet gjennomføre to tverrfaglige undervisningsopplegg på egen skole. Deltakerne vil få veiledning fra lærere med faglig og didaktisk kompetanse ved hver samling og over nett. I tillegg kommer egenstudier.

Arbeidskrav/vurdering/eksamen
Det vil være én obligatorisk innlevering som baserer seg på utviklingsprosjektet. Innleveringen skal inneholde egen problemstilling innen tverrfaglighet i naturbruk og naturfag knyttet til nå-situasjon og utfordringer ved egen og skolens praksis, og en rapport fra de gjennomførte tverrfaglige oppleggene. Videre er det krav om erfaringsdeling, dvs. at deltakerne må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen hvor han/hun jobber.

Eksamen: Eksamen er muntlig og vurderes med bestått/ikke bestått. 

Opptakskrav – utover godkjent lærerutdanning
Undervisningskompetanse i naturbruk, naturfag, eller en kombinasjon av begge.

Kontakt:

 • For informasjon om søknad, opptak, støtte og andre administrative spørsmål:
  Iren Øvre Abrahamsen
  iren.abrahamsen@nmbu.no
  Tlf: 67 23 19 26
Published 16. september 2020 - 11:01 - Updated 20. januar 2022 - 15:28