Naturfag 2

Samlinger
I 2022/2023 vil samlingene være:

 • Uke 36 (05.09 - 09.09)
 • Uke 43 (24.10 - 28.10)
 • Uke 49 (05.12 - 09.12)
 • Uke 5 (30.01 - 03.02)
 • Uke 13 (27.03 - 31.03)
 • Uke 23 (05.06 - 09.06)

Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene.

Kompetanse for kvalitet
Dette studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK) som er et videreutdanningsprogram for lærere i regi av Utdanningsdirektoratet. Du kan få støtte for å følge dette studiet. For mer informasjon, og for å søke gå til: www.udir.no/videreutdanning.

Beskrivelse av studiets innhold
Studiet er delt opp i to moduler á 15 studiepoeng (stp.). Modul 1 går i høstsemesteret, mens modul 2 går i vårsemesteret. Det anbefales å ta begge modulene.

Modul 1 (høst)
Denne modulen omhandler cellebiologi og bioteknologi.
Studiet vil ta for seg områder som oppbygning av celler, fotosyntese, genmodifisering og sentrale områder innen bioteknologi m.m.

Modul 2 (vår)
Denne modulen omhandler bærekraftig utvikling.
Studiet vil ta for seg elementer fra biologi, fysikk og kjemi som naturlig hører hjemme under bærekraftig utvikling.

Mer om faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform
Studiet er nettbasert og studentene vil kunne følge forelesninger og få oppfølging via internett. I tillegg er det 3 ukesamlinger per semester på campus Ås. En egen veileder med faglig og didaktisk kompetanse vil følge opp studentene. Veileder vil gi støtte i det faglige arbeidet og legge til rette for kontinuerlige faglige og didaktiske diskusjoner. I tillegg kommer egenstudier.

Arbeidskrav/vurdering /eksamen
Det vil være obligatoriske innleveringer i løpet av hvert semester.
Det er krav om erfaringsdeling, dvs. at deltakerne må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen hvor han/hun jobber. Det vil bli lagt til rette for dette i studiet. Videre er det lagt opp til at deltakerne skal prøve ut egne undervisningsopplegg i forbindelse med skriftlig oppgave i didaktikk. Deltakere som ikke underviser naturfag må derfor ha mulighet til å "låne" en klasse for utprøving av eget undervisningsopplegg.

Eksamen: Avsluttende skriftlig 3,5 timers eksamen for modul 1 med karakter A – F. Modul 2 vil ha en hjemmeeksamen som vurderes med bestått/ikke-bestått.

Opptakskrav – utover godkjent lærerutdanning
Matematisk kompetanse tilsvarende 1T fra videregående skole.
Grunnleggende kunnskaper i kjemi (tilsvarende modul 2 i naturfag 1).
Grunnleggende kjennskap til fysikk (tilsvarende modul 1 i naturfag 1).

Kontakt:

 • For informasjon om faglig innhold og gjennomføring:
  Linda Godager
  linda.godager@nmbu.no
  Tlf: 67 23 24 76

 • For informasjon om søknad, opptak, støtte og andre administrative spørsmål:
  Iren Øvre Abrahamsen
  iren.abrahamsen@nmbu.no
  Tlf:  67 23 19 26
Published 16. januar 2017 - 11:28 - Updated 20. januar 2022 - 9:08