Lokalt opptak

Ordningen Kompetanse for kvalitet (KFK) er videreutdanning for lærere i arbeid, og organiseres av Utdanningsdirektoratet (Udir). Det er avsatt en stor pengepott for at mange lærere skal kunne ta videreutdanning, men allikevel er det ikke nok til at alle som søker får plass.

Hvem kan søke lokalt opptak?

  • Lærere (du har godkjent lærerutdanning) som ikke er i jobb som lærere.
  • PPU- og lærerstudenter som er ferdige før videreutdanningsstudiet starter.
  • Lærere i lærerjobb som ikke ble prioritert av skole, skoleeier eller Udir, men som allikevel har mulighet til å følge et videreutdanningstudie.

Vilkår
Lokalt opptak krever at vi har ledige plasser på ønsket studie etter at ordinært opptak gjennom Udir er fullført. Ved søknad om lokalt opptak blir du derfor satt på en venteliste. Om det er ledige plasser etter ordinært opptak vil søkere på venteliste bli tildelt plass etter kronologisk plassering på venteliste.
Studenter tatt opp ved lokalt opptak følger studiet helt på lik linje med studenter tildelt gjennom Udir.
Studenter tatt opp ved lokalt opptak vil IKKE få noen form for støtte (vikar- eller stipendordning) fra Udir. For noen vil det være mulig å få stipend eller lån fra Lånekassen for å gjennomføre studiet.
Studiet er gratis, og det skal heller ikke betales semesteravgift. Alle studenter må allikevel betale bøker og annet materiell som trengs til studiene, samt kostnader ved å komme seg til og fra, og eventuelt overnatte ved samlingene på Ås.

Søknad
Søknad om lokalt opptak skjer ved å be om å bli plassert på venteliste for ønsket studium. Ønske om å bli plassert på venteliste sendes på epost til iren.abrahamsen@nmbu.no. Du skal ikke sende vitnemål o.l. nå. Du vil høre fra oss igjen i begynnelsen av mai, og vil da få nærmere beskjed om prosessen videre. Søknadsfrist er ved skolestart, dvs. i midten av august.

Usikker?
Er du usikker på om du får jobb til høsten, eller om du får fri til å gjennomføre et videreutdanningsstudie? Be om å bli satt på venteliste nå, og si eventuelt ifra deg plassen når du ser at du allikevel ikke får til å ta videreutdanningen.

Kontakt
For spørsmål om våre studier, lokalt opptak eller andre ting rundt søknadsprosessen, ta kontakt med:

Iren Øvre Abrahamsen
iren.abrahamsen@nmbu.no
Tlf: 930 41 891

Published 4. mars 2019 - 13:58 - Updated 3. august 2022 - 13:26