Fordypning i Naturbruk

Samlinger

I 2022/2023 vi samlingene være: 

 • Uke 38 (21.09-22.09)
 • Uke 47 (23.11-24.11)
 • Uke 13 (29.03-30.03) 

Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene.

Om studiet

Dette studiet er en del av Yrkesfaglærerløftet i regi av Utdanningsdirektoratet og er rettet mot yrkesfaglærere. Les mer om videreutdanning for yrkesfaglærere på:  https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag

Du kan få støtte for å følge dette studiet. For mer informasjon, og for å søke gå til: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/videreutdanningyrkesfag/stipendordning-yrkesfag/

Beskrivelse av studiets innhold

Studiet består av én modul á 15 studiepoeng (stp).

Sentrale temaer i studiet vil være:

 • Ny forskningsbasert kunnskap innen digitale verktøy, produksjon, tjenesteyting og aktivitet i naturbruksnæringene (tilpasses gruppen)
 • Læreplanverket – overordnet del og læreplanene innen utdanningsprogrammet naturbruk
 • Læreplananalyse
 • Aksjonslæring
 • Læringsformer og yrkesdidaktiske prinsipper
 • Tilpasning av opplæringen til en sammensatt elevgruppe

Mer om faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform

Studiet består av tre samlinger á 2-3 dager, derav to på campus Ås og én desentralisert på én av de deltagende skolene. Mellom første og andre samling legges det opp til hospitering á 3 dager i bedrift eller skole. Mellom andre og tredje samling gjennomfører studentene utviklingsarbeid i egen undervisningsvirksomhet. Veileder med faglig og didaktisk kompetanse vil følge opp og støtte studentene både på samling og nettbasert mellom samlingene. Det settes av tid til erfaringsdeling fra hospitering og utviklingsarbeid, med hensikt om å aktivere studenter og veiledere som en ressurs for hverandre. I tillegg kommer egenstudier.

Arbeidskrav/vurdering/eksamen

Det vil være én obligatoriske innleveringer der første del beskriver og begrunner behovet for faglig fordypning knyttet til skolens behov, læreplanverket og samfunnsrelevans, og andre del består av en rapport fra utviklingsarbeidet i egen undervisningsvirksomhet. Videre er det krav om erfaringsdeling, dvs. at deltakerne må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen hvor han/hun jobber.

Eksamen: Eksamen er muntlig og vurderes med bestått/ikke bestått.

Opptakskrav - utover godkjent lærerutdanning

Undervisningskompetanse i naturbruk.

Faglige ledere og instruktører i bedrift kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetansevurdering. Disse vil ikke omfattes av Utdanningsdirektoratets økonomiske støtteordninger.

Kontakt:

 • For informasjon om faglig innhold og gjennomføring:
  Erling Krogh
  erling.krogh@nmbu.no
  Tlf: 67 23 15 15
 • For informasjon om søknad, opptak, støtte og andre administrative spørsmål:
  Iren Øvre Abrahamsen
  iren.abrahamsen@nmbu.no
  Tlf: 67 23 19 26
Published 17. januar 2020 - 11:49 - Updated 20. januar 2022 - 15:28