Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

NMBU tilbyr videreutdanning for lærere i realfag og naturbruk.

Om videreutdanning for lærere

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag fram mot 2025. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert på denne siden, og for å delta på andre studietilbud/regionale tilbud.

For mer informasjon om vikar- og stipendordningene, se www.udir.no/videreutdanning

Våre videreutdanningstilbud for lærere

 

Andre tilbud du kan søke om finansiering til å studere: