Tverrfaglig undervisning

Lærerutdanningen ved NMBU tilbyr oppfølging av lærerteam som vil ta utgangspunkt i de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen ved planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg. Vår rolle er å være en utviklingspartner som støtter lærerne i de ulike fasene av utviklingsarbeidet, kommer med innspill og er en kritisk venn. Under finner du lenker til eksempler på prosjekter vi har inngått med skoleeiere.

Til skoleeiere: Ta gjerne kontakt for en samtale om hvordan vi kan tilpasse utviklingsprosjekter innen tverrfaglig undervisning etter deres behov.

Published 1. juni 2021 - 20:06 - Updated 3. august 2022 - 13:28