Tverrfaglig undervisning - bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor temaene. De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

Vi tilpasser vår oppfølging etter skolens og lærernes behov. Et eksempel er vårt samarbeid med Ski vgs. De har gjennomført tverrfaglige prosjekt der tema er livssyklusanalyse av forbruksprodukter. Her har elever valgt å utforske produkter som de selv har et forhold til. I livssyklusanalysen følger elevene et produkt fra råmateriale til det blir kastet (råstoff, produksjon, transport, forbruk, avfall). Opplegget er inspirert fra Globala Gymnaset i Stockholm. Prosjektet resulterte i at Ski vgs fikk Utdanningsforbundets klimapris for 2019. Prosjektet er også omtalt i Østlandets blad

NMBUs vil være en utviklingspartner som støtter lærerne i de ulike fasene av utviklingsarbeidet, kommer med faglige og didaktiske innspill og er en kritisk venn. Oppfølgingen tilpasses skolens behov.

Trinn 8-13.

Published 29. mai 2019 - 15:06 - Updated 22. januar 2021 - 8:26