For lærere i videregående skole

Vi holder etterutdanning for lærere som underviser realfag i videregående skoler i Oslo og Viken.

Kompetansepakkene fokuserer på bruk av programmering i språket Python i matematikkundervisning, men vi gir også eksempler innen naturfag og programfagene fysikk, biologi og kjemi. Innholdet er bygget på Morten Munthes forskning innen læring i matematikk ved hjelp av programmering. Etterutdanningene som holdes i Oslo og Viken har ulik oppbygning, og du kan lese mer om hver av dem her:

Begge kompetansepakkene er tilrettelagt for å passe for både lærere som mangler skolering i programmering, og for lærere som har programmeringserfaring fra før.

Published 1. desember 2020 - 15:34 - Updated 1. desember 2020 - 16:21