For lærere på ungdomstrinnet

Sammen med Vitenparken er vi i ferd med å utvikle en kompetansepakke rettet mot realfagslærere i ungdomstrinnet som ønsker å lære å bruke programmering som et verktøy for elevers læring i realfag. Vitenparken har lang erfaring med å gjennomføre kurs i blokkprogrammering for lærere i grunnskolen. Lærerutdanningen ved NMBU har tilsvarende erfaring med å gi etterutdanning i tekstprogrammering for lærere i videregående skole.

Overgangen fra blokkbasert programmering på barne- og ungdomstrinnet til tekstbasert programmering i videregående skole oppleves av mange som krevende, både for elever og lærere. Målet med denne kompetansepakken er å gi lærerne trygghet og håndfaste idéer som setter dem i stand til å gjøre programmering til et nyttig verktøy for læring i fagene, og å håndtere overgangen fra blokkbasert til tekstbasert programmering.

Kompetansepakken tar utgangspunkt i de nye læreplanene i realfag, og følgende innholdselementer vil stå sentralt:

  • Introduksjon til blokk- og tekstprogrammering
  • Praktisk programmering med mange eksempler
  • Konkrete eksempler på undervisningsopplegg
  • Utfordringer knyttet til overgangen mellom blokk og tekst

Vi vil tilpasse pakken etter skoleeiers behov, både med hensyn til innhold, omfang og organisering av gjennomføring.

Micro:bit og MakeCode vil være vår primære plattform for blokkbasert programmering, og kan brukes både på iPad, PC og Chromebook. Innen tekstprogrammering vil vi bruke Python, som er kraftig og fleksibelt, og et av verdens mest brukte programmeringsspråk.

Vi ser for oss at kompetansepakken kan gå over seks dager, fra kl. 9-15. Det vil bli lagt til rette for kollektiv kompetanseutvikling og spredning av kunnskap til deltakernes egne skoler mellom samlingene. Ingen forkunnskaper kreves.

Published 23. november 2020 - 13:38 - Updated 19. januar 2021 - 9:32