Programmering i fag

Etter Fagfornyelsen skal alle elever lære seg å bruke og lage programmer i realfag. For at de skal kunne lære seg dette, trenger de lærere som:
  • kan programmere
  • kan lære bort programmering
  • kan bruke programmering som et læringsfremmende verktøy i undervisning
Hensikten med våre kompetansepakker er å hjelpe realfagslærere med å få kunnskapen, kompetansen og verktøyene de trenger for å kunne implementere programmering på en god måte i sin undervisning. Vi vil også vise hvordan programmering kan brukes som et verktøy for å fremme og styrke undervisning i realfag. Det er elevens læring i fag som vil være i sentrum og ikke programmeringa – programmering er et verktøy som kan brukes for å øke forståelsen og kunnskapen i faget.
 
 
Kursrekker

Sammen med skoleeiere har vi utviklet to kursrekker med programmering i realfag

  • Programmering i fag for lærere i videregående skole. I denne samlingsbaserte kompetansepakka blir lærerne både introdusert til programmering i Python og det å bruke programmering i undervisning. I skoleåret 2022/2023 tilbyr vi denne etterutdanninga til lærere i Viken.
  • Fra blokkprogrammering til tekstprogrammering. I samarbeid med Vitenparken tilbyr vi denne samlingsbaserte kompetansepakka som tar for seg både blokkbasert og tekstbasert programmering, og overgangen mellom disse. Etterutdanninga passer for lærere på 5.-10. trinn, og i skoleåret 2022/2023 gjennomføres den for lærere i Oslo og Asker.

Skolebasert kompetanseutvikling

Faglig programmering i lærerteam. Vi tilbyr også skolebasert kompetanseutvikling innen tekstprogrammering for lærerteam på ungdomsskole og videregående skole. I etterutdanninga samarbeider vi med enkeltskoler for å lage og utvikle undervisningsopplegg med programmering som kan brukes i realfagsundervisninga på skolen. I skoleåret 2022/2023 har vi samarbeid med skoler i Oslo.

Published 15. juni 2020 - 15:53 - Updated 21. juni 2022 - 9:54