Programmering

Fra høsten 2020 skal alle elever lære seg å bruke og lage programmer i realfag. For at de skal kunne lære seg dette, trenger de lærere som:
  • kan programmere
  • kan lære bort programmering
  • kan bruke programmering som et læringsfremmende verktøy i undervisning
Hensikten med våre kompetansepakker å hjelpe realfagslærere med å få kunnskapen, kompetansen og verktøyene de trenger for å kunne implementere programmering på en god måte i sin undervisning. Gjennom etterutdanning vil vi også vise hvordan programmering kan brukes som et verktøy for å fremme og styrke undervisning i realfag. Det er elevens læring i fag som vil være i sentrum og ikke programmeringen – programmering er et verktøy som kan brukes for å øke forståelsen og kunnskapen i faget.
 
 

I 2019 utviklet vi sammen med skoleeiere en kompetansepakke  for realfagslærere i videregående skole, der lærerne blir introdusert til  både programmering og det å bruke programmering i undervisning. I skoleåret 2020/2021 tilbyr vi dette etterutdanningen til lærere i både Oslo og Viken, som du kan lese mer om her: Læring i realfag med programmering som verktøy

Vi er også i gang med å utvikle en kompetansepakke innen programmering for realfagslærere i ungdomsskolen i samarbeid med Vitenparken. Denne vil omhandle både blokkbasert og tekstbasert programmering, og vi vil ha et spesielt fokus på overgangen mellom disse. Du kan lese mer her: Fra blokkprogrammering til tekstprogrammering

Published 15. juni 2020 - 15:53 - Updated 19. januar 2021 - 9:28