Naturbruk

Lærerutdanninga ved NMBU har i mange år utdanna naturbrukslærere til hele Norge. NMBU er et naturbruksuniversitet og deler mange likheter med naturbruksskolene. 

NMBU tilbyr fagdager, oppfølging på skolene, tilrettelegging og støtte i forbindelse med hospitering og etterutdanning for naturbruksskolene i Norge, samt styrke samarbeidet mellom naturbruksskolene og NMBU. For eksempel at hele eller deler av lærekollegiet besøker NMBU.

NMBU har blant annet kompetanse på omvendt læreplanarbeid, alternative læringsarenaer slik som naturen og fjøset, drift og pedagogisk bruk av skolehage, de tre tverrfaglige temanene i overordna del, tverrfaglig undervisning og yrkesretting av fellesfagene. Innholdet bestemmes ut fra skolens egne ønsker og behov. 

For å finansiere etterutdanninga kan naturbruksskolene sammen med NMBU søke tilskuddsmidler hos Fylkeskommunen. 

NMBU gjennomfører flere skolebaserte utviklingsprosjekter. For eksempel videreutvikles bærekraftige ungdomsbedrifter ved Natur videregående skole skoleåret 2021/2022, tverrfaglig arbeid ved Tana videregående skole i 2021/2022 og utvikling av skolehage ved Kalnes videregående skole i 2022.  

Vil du vite mer om hvordan NMBU kan bidra til etterutdanning av lærere på din naturbruksskole? Ikke nøl med å ta kontakt med elisabeth.iversen@nmbu.no for en uforpliktende prat.

Published 6. juli 2020 - 9:35 - Updated 28. mars 2022 - 15:35