Naturbruk

Lærerutdanninga ved NMBU har i mange år utdanna naturbrukslærere til hele Norge. Ved NMBU ønsker vi nå å tilby fagdager, oppfølging på skolene, tilrettelegging og støtte i forbindelse med hospitering og etterutdanning for naturbruksskolene i Norge, samt styrke samarbeidet mellom naturbruksskolene og NMBU.

NMBU har for eksempel kompetanse på lokalt læreplanarbeid, utdanning for bærekraftig utvikling, alternative læringsarenaer, slik som naturen og fjøset, skolehage, tverrfaglig undervisning og yrkesretting av fellesfagene. For å finansiere dette kan naturbruksskolene enten søke Dekomp-midler hos Fylkeskommunen, eller de blir gitt Dekomp-midler av Fylkeskommunen. Vil du vite mer om hvordan NMBU kan bidra til etterutdanning av lærere på dine skole, ta kontakt med elisabeth.iversen@nmbu.no.

Vi har allerede holdt fagdag ved Hvam videregående skole om blant annet tverrfaglighet, uteundervisning, timeplanoppbygging og bærekraftig utvikling. Kontakt Linn Gjellesvik Andresen linnandr@viken.no hvis du vil høre mer. 

Håper vi sees på din skole! 

Published 6. juli 2020 - 9:35 - Updated 12. February 2021 - 14:36