Lesson study

Lesson study kan være en god innfallsvinkel til å arbeide med skolebasert kompetanseutvikling. Prosessen går ut på at lærerne forsker på egen praksis der målsettingen er å øke elevenes læringsutbytte. Lærerne jobber sammen i faggrupper eller på trinngrupper. Lærerne blir sammen enige om et felles forskningsmål, planlegger undervisningen i detalj og predikerer hvordan elevene vil respondere på undervisningen. Deretter observerer lærerne undervisningen til hverandre og reflekterer sammen over det de har observert i etterkant. På bakgrunn av denne erfaringsdelingen, gjøres små justeringer før ny utprøving, observasjon og erfaringsutveksling. Til slutt deler lærergruppene erfaringene sine med de andre lærerne på skolen.

NMBUs rolle er å være en utviklingspartner som støtter lærerne i de ulike fasene av utviklingsarbeidet, kommer med innspill og er en kritisk venn. Vår erfaring med bruk av Lesson Study-metodikken startet i Ungdomstrinnet i utvikling. I Dekomp har vi samarbeidet med skoler i Oslo kommune og i Skedsmo kommune. 

 

Published 29. mai 2019 - 14:55 - Updated 20. august 2021 - 12:33