Lærerspesialist

NMBU og Osloskolen har siden høsten 2018 samarbeidet om å tilby etterutdanning av lærerspesialister i naturfag.

Med utgangspunkt i læreplanen og fagdidaktisk litteratur behandles tema som; læreplananalyse, språk og genre i naturfag, elevaktive arbeidsmåter, utforskende arbeidsmåter, kontekstbasert naturfag, naturfag og relevans, og naturfagets egenart (Natur of science). Opplegget justeres underveis i tråd med av deltakernes kompetanse og behov. I samlingene tas det utgangspunkt i lærerspesialistenes egen undervisning, og de områder de ønsker å utforske og forbedre. 

Rammer:
Inntil 10 deltakere fra ulike skoler
2-3 samlinger pr. halvår av 3 timer over to skoleår
Mellomarbeid mellom samlinger
Trinn 5.-13.
Samlingene gjennomføres digitalt eller ved fysiske møter.

NMBU vil gjerne inngå samarbeid med flere skoleeiere om etterutdanning av lærerspesialister i naturfag.
Ta kontakt!

 

Published 29. mai 2019 - 14:58 - Updated 25. august 2020 - 14:31