Fagdager

Fagdager i programmering

I samarbeid med skoleeier og nettverksledere i reafag, tilbyr NMBU fagdag i "læring av realfag med programmering som verktøy". Fagdagen er nivåinndelt der det ene nivået gjennomgår grunnleggende programmering, mens nivå 2 løser mer avanserte oppgaver og trekker inn det mer didaktiske perspektivet i læring av realfag.

Fagdag med tema utdanning for bærekraftig utvikling

Utdanning for bærekraftig utvikling for lærere.