Lokal kompetanseutvikling (Dekomp)

Etterutdanning av lærere i realfag, naturbruk, programmering og tverrfaglig undervisning

Under tverrfaglig prosjekt på en videregående skole, med Oslofjorden Friluftsråd som bidragsyter.
Foto: Mette Nordby

Kontakt oss

 

Skoleeiere som som ønsker Dekomp-samarbeid med NMBU, ta kontakt Mette Nordby, faglig leder for etterutdanning ved NMBUs lærerutdanning.
Mette Nordby
Foto: Trond Anders Nordby

Kontaktinformasjon: