Utdanning

Har du lyst til å gjøre realfag eller naturbruksfag spennende og dagsaktuelt for dagens skoleungdom? Vil du bidra til å forme framtidens skole og gi samfunnet svært etterspurt kompetanse? Søk PPU i et fagmiljø som er levende opptatt av utdanning for bærekraftig utvikling.

Regjeringen har innført en ordning med ettergiving av studiegjeld for å rekruttere flere lærere i realfag i videregående skole.

Published 12. desember 2008 - 11:00 - Updated 3. januar 2018 - 13:10