Partnerskapsskoler

Seksjon for læring og lærerutdanning (SLL) ved NMBU har partnerskapsavtale med følgende:

Partnerskapsskoler

Per januar 2015:

Akershus Fylkeskommune (Fra 2010) - Kontaktperson: Per Arne Brunvoll E-postadresse: per-arne.brunvoll@akershus-fk.no.

Skole Kontaktperson E-postadresse Kommune
Seiersten ungdomsskole Kjell G. Moen

kjell-gunnar.moen@frogn.kommune.no

Frogn
Ås ungdomsskole Steinar Roti steinar.roti@as.kommune.no Ås
Rustad skole Jørn Frantzen Jorn.Frantzen@as.kommune.no Ås
Roald Amundsen vgs. Svein Magne Sirnes Svein.Magne.Sirnes@roaldamundsen.vgs.no Oppegård
Ski videregående skole Anne-Mette Alstad Anne-Mette.Alstad@ski.vgs.no Ski
Vestby videregående skole Anne Berge/
Britt Nordgård
anne.berge@vestby.vgs.no
britt.nordgard@vestby.vgs.no
Vestby
Ås videregående skole Sigrun Borgersen/
Trude Setten Storengen
Sigrun.Borgersen@aas.vgs.no
Trude.Setten.Storengen@aas.vgs.no
Ås
Tomb vgs. og landbruksstudier Astrid Langmoen Olsen/
Morten Thomassen
astrid@tomb.no
morten@tomb.no
Råde
Ål videregående skole Oddvar Skråmestø oddvar.skramesto@skole.bfk.no Buskerud
Frogn videregående skole Knut Vebjørn Krogstad knut.vebjorn.krogstad@frogn.vgs.no Akershus
Hallagerbakken skole Merethe Mohn

merete.mohn@ude.oslo.kommune.no

Oslo
Askim videregående skole Vigdis Gjerberg/
Anja Saxebøl
viggje@ostfoldfk.no
anjsax@ostfoldfk.no
Østfold
Inspiria science center Christine Hassel Kristoffersen

Christine.Hassel.Kristoffersen@inspiria.no

Østfold

Ål videregående skole er den skolen som har vært partnerskapsskole for lærerutdanningene ved NMBU (UMB/NLH) lengst. Avtalen ble underskrevet allerede i 1999.

Published 8. september 2014 - 10:47 - Updated 23. mai 2017 - 19:28