Ansvarsområder

Seksjon for læring og lærerutdanning har en overordnet visjon om utdanning for bærekraftig utvikling.

Ansvarsområder

Vi har ansvar for:

Pågående forskningsprosjekter, se under Forskning.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) lærerutdanning i realfag og naturbruk – 79 studieplasser årlig opptak, heltid og deltid.

  • PPU –studenttall 2010: Ca. 120 studenter

5-årig integrert lektorutdanning i realfag (LUR – fysikk, kjemi, biologi, geofag, matematikk, naturfag, informatikk)

  • 20 studieplasser årlig opptak + eget opptak 15 studieplasser høyere årstrinn: 35 studieplasser årlig opptak.
  • LUR – studenttall: Ca. 80 studenter der det studieåret 2010 - 11 er 10 mastergradsstudenter i realfagsdidaktikk.

Videreutdanning: Tilbud innen matematikk, naturbruksdidaktikk og fornybar energi og klima.

Etterutdanningsnettverk for fysikklærere og kjemilærere – partnerskapsskoler.

PhD-gradsutdanningsprogram: 15 Phd-studenter.

EVU – flere tilbud: Veiledningspedagogikk, Naturgrunnlaget, Klasseledelse, uniped. mfl.

Vi har samarbeid med partnerskapsskoler, skoleeiere og kollegaer i inn- og utland.

Published 28. november 2016 - 12:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:28