Meny
Ansatte
Phd studenter

PhD-studenter tilknyttet seksjonen

PhD-studenter tilknyttet seksjonen:

Phd studenter

 • Anne Kristine Byhring
 • Birgitte Bjønness
 • Snorre Nordal
 • Kirsti Jegstad
 • Idar Mestad (biveileder Erik Knain)
 • Hayley Bentham
 • Christoffer Hambocomba
 • Kristian Bjørnstad
 • Jan Velvin
 • Ingrid Eikeland
 • Ellen Kristine Solbrekke Hansen
 • Elisabeth Iversen


Fullført PhD ved SLL – NMBU i de siste årene:

 • Sigrid Gjøtterud Fullført, 2011
 • Annette Bischoff Fullført, 2012
 • Francie Schabort Fullført, 2013
 • Gerd Johansen Fullført, 2013
 • Marianne Løken (biveileder Astrid Sinnes) Fullført, 2013
 • Jan von Baeckl (biveileder Edvin Østergaard) Fullført, 2013

Fordeling av antall PhD-studenter på ulike forskningsfelt:

Elevforsk – naturfags-/realfagsdidaktikk: 4
Utdanning for bærekraftig utvikling (realfagsdidaktikk): 5
Naturbruk: 3
Kunst og vitenskap: 1
Vitensenter: 1
Lærerutdanning: 1

Forskningsleder: Professor Erik Knain  

Ellen Kristine Solbrekke Hansen: Nøkkelord i masteroppgaven er diskusjon, argumentasjon, forståelse og variabler. Studien dreier seg om elevers relasjonsforståelse av variabler, og hvorvidt argumentasjon kan bidra til å utfordre deres forståelse.Forskningsspørsmålet er ”Hvordan kan argumentasjon i diskusjon bidra til å utfordre elevers relasjonsforståelse av variabler?” 

PhD'en vil bygge på dette, men prosjektbeskrivelsen har ikke noen problemstilling enda. 

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:40