Ansatte

Administrasjon:
Hans Erik Lefdal (Seksjonsleder)

Vitenskapelige ansatte
Nina Elisabeth Arnesen
Birgitte Bjønness
Merethe Frøyland(prosjektansatt)
Sigrid Gjøtterud
Gerd Johansen
Linda Jolly

Bente Klevenberg
Erling Krogh
Margrethe Naalsund
Knut Omholt
Astrid Sinnes
Solveig Strangstadstuen
Dagny Stuedahl(prosjektansatt)
Edvin Østergaard

Stipendiater
Elisabeth Iversen
Ellen Kristine Solbrekke Hansen
Ingrid Eikeland
Mette Synøve Nordby

Videreutdanning
Ole Mathis O. Kruse
Joakim Skogholt


Fast organiserte stillinger:
. Professor 2
· Førsteamanuensis 8
· Amanuensis 2
· Universitetslektor 3
· Universitetslektor (førstelektorkvalifisering) 2
· Rådgiver 1

Published 5. september 2014 - 14:14 - Updated 30. oktober 2017 - 9:28