Internasjonalt

Lærerutdanningene ved NMBU har pr i dag i underkant av 200 studenter fordelt på den praktisk-pedagogiske utdanningen, PPU og det 5-åringe lektorprogrammet - LUR. 15 ulike nasjoner er representert blant disse studentene noe som fører til et spennende og mangfoldig miljø. Også blant doktorstudentene som tar sin utdannelse ved SLL har vi studenter fra Sør Afrika og Malawi. Disse studentene er finansiert gjennom kvoteprogrammet ogforskningsprosjektet SUSTAIN.

Prosjektet SUSTAIN er et NUFU finansiert samarbeidsprosjekt mellom universiteter i Sør-Afrika, Malawi og Zambia. Prosjektet finansierer utdannelsen til 10 masterstudenter og 8 doktorgradstudenter innen ”science and mathematics education”. Prosjektet ledes av Førsteamanuensis Astrid Sinnes ved SLL sammen med Dr. Busisiwe Alant fra Univeristy of KwaZulu Natal i Sør Afrika og har som mål å utvikle måter å gjøre realfagsundervisningen mer relevant, sosialt ansvarlig og egnet til å utdanne mennesker som kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Les mer om Sustain.

Gjennom partnerskapet og kontakten med universiteter i Afrika har flere norske lærerstudenter fått gjennomføre deler av sin  undervisningspraksis ved skoler i Afrikanske land. I januar og februar 2011 gjennomfører 6 utvalgte norske lærerstudenter (PPU i realfag og naturbruk) sin undervisingspraksis ved to ungdomsskoler i Malawi. Les mer om erfaringer på Karis blogg:
http://karihaugsdal.com/post/2946564606/malawi-is-so-incredibly-beautiful-one-picture-is
http://karihaugsdal.com/post/2981214774/this-is-lisa-linn-on-tea-brake-at-our-new-school

Published 8. september 2014 - 11:16 - Updated 28. november 2016 - 12:52