Web-2.0, Wiki, Knowledge Forum og håndholdt teknologi i læring

Vi har arbeidet med bruk av IKT i læring siden 1997.

Web 2.0, Wiki

I 2007 fikk vi utdanningsprisen ved NMBU og i 2008 fikk vi KDs 3. plass i Utdanningskvalitet.
I 1999 gjennomførte vi 2 dagers synkron nettsamling med streaming – video i en egen læringsplattform. I dag arbeider vi med neste generasjon IKT verktøy som læringsressurs med fokus på sosiokulturell læring og håndholdt teknologi.Varighet: Fra 1998   

Koordinantor: Professor Erik Knain og universitetslektor Bente Klevenberg.

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:40