Læring i naturbruk

Forskning i yrkesdidaktikk i naturbruk er rettet mot læring av studieretningsfagene i naturbruk på basis av disse fagenes karakteristika og muligheter som undervisningsfag. 

Læring i naturbruk

Det er tre områder som er relevante for fordypning:  
- Forskning omkring fag- og skoleutvikling i studieretning for naturbruk, i møte med endrete samfunnsbehov og endringer i elevgruppenes behov.  
- Forskning omkring bruk av gården som læringsarena i grunnskole og videregående skole.  
- Forskning omkring kommunikasjon relatert til naturbrukets rolle i lokal og regional næringsutvikling og i landskapsforvaltning.

Koordinator:  Førsteamanuensis Erling Krogh

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:40