Oslofjordalliansen

1) Veiledningsprosjektet – Sigrid Gjøtterud og (Solveig Strangstadstuen) (50 000 kr)
2) Praksisopplæringsprosjektet - Hans Erik Lefdal, Nina Elisabeth Arnesen (50 000 kr)
3) Vurderingsprosjektet – Nina Elisbeth Arnesen og Torger Gillebo (50 000 kr)
4) Aksjonsforskningsprosjektet – Torger Gillebo, Sigrid Gjøtterud, (Hans Erik Lefdal) (50 000 kr skal søke på nytt )
5) Smart-bord - IKT- prosjektet - Bente Klevenberg mfl. (50 000 kr)
6) Skriving i lærerutdanningen - Erik Knain (50 000 kr )

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:40