Undervisningsutvalget

Medlemmer
Navn Seksjon
Ingunn Burud (leder) Realfag
Olga Shapaval Maskin
Tor Kristian Stevik Maskin (Industriell økonomi)

Tormod Aurlien
John Petter Langdalen (vara)

Bygg og vann
Håvard Tveite
Bjørn R. Pettersen (vara)
Geomatikk
Arne A. Grimenes Realfag
Nina E. Arnesen
Hans Erik Lefdal (vara)
Læring og lærerutdanning
Arkadi Ponossov Anvendt matematikk
Simen Rønnekleiv Eriksen Studentrepresentant
Eirin Brakstad Studentrepresentant
Jon R. Bolkesjø Studentrepresentant
Published 7. February 2017 - 12:35 - Updated 7. February 2017 - 13:00