Veiledning av master- og ph.d.-studenter, PPVE400

På vegne av både prorektor for utdanning og prorektor for forskning og inovasjon inviterer seksjon for læring og lærerutdanning til kurs i Veiledning av Master- og PhD-studenter for ansatte ved NMBU.

For ansatte

Kurset tilbys som et emne, PPVE400 (5 studiepoeng), som vil gå over 2 samlinger i løpet av våren 2021 med følgende kursplan:

  1. samling: Uke 6: 9.-10. februar 2021: Grunnleggende veiledningsteorier og ferdigheter.
  2. samling: Uke 18: 5.-6. mai 2021: Veilederrollen, oppgaver og perspektiver.

De som ønsker å delta på kurset må først søke om studierett i SøknadsWeb ved å velge "UNIPED" og "Pedagogikk for vitenskapelig ansatte" (søknadskode 4000). Husk å laste opp utfylt følgeskjema, som er en del av invitasjonen (ligger nederst på siden).

De som får tilbud om plass på kurset vil få innvilget studierett og kan melde seg på emnet, PPVE400, i StudentWeb.

Kursavgift: 7.500 NOK.

Utvidet frist for påmelding: 18. november 2020.

Mer informasjon finner du på emnesiden og i invitasjonen under.

Emneside

Published 8. november 2019 - 15:17 - Updated 5. november 2020 - 11:21