Veiledning av master- og ph.d.-studenter, PPVE400

Fakultet for realfag og teknologi og seksjon for læring og lærerutdanning inviterer vitenskapelig ansatte ved NMBU til å delta på kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter.

For ansatte

Kurset tilbys som et emne (PPVE400) på 5 studiepoeng, og vil gå over 2 samlinger i løpet av våren med følgende kursplan:

  1. samling: Grunnleggende veiledningsferdigheter og veiledning i fag
  2. samling: Faser i veiledning, interkulturell veiledning og den vanskelige samtalen

De som ønsker å delta på kurset må først søke om studierett i SøknadsWeb til «Universitets- og veiledningspedagogikk». Når studieretten er innvilget kan man melde seg på emnet, PPVE400, i StudentWeb.

Kursavgift: 7.500 NOK.

Fristen for å søke studierett er 10. desember og fristen for å melde seg opp i emnet er 5. januar.

Mer informasjon finner du på emnesiden og i invitasjonen under.

Emneside

Published 8. november 2019 - 15:17 - Updated 11. november 2019 - 20:52