Rangering av søkere for opptak til kurs i universitetspedagogikk

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) må deltakerne ha undervisningsplikt ved en vitenskapelig høgskole eller universitet når de gjennomfører kurset.

Rangering av søkere

RANGERING AV SØKERE

Det tas opp 20 deltakere på hvert kurs.

Innen gruppene rangeres søkerne til Kurs i universitetspedagogikk etter følgende bakgrunn:

a) Personer i fast vitenskapelig stilling som er tillagt undervisning
b) Personer i vitenskapelig II - stillinger som er tillagt undervisning
c) Personer i rekrutteringsstillinger som er tillagt undervisning
d) Administrativt- og teknisk- personale(ingeniører) som er tillagt undervisning og formidlingsoppgaver
e) Andre søkere.

Når det innen en og samme gruppe er flere søkere som rangeres likt, blir rangeringen avgjort ved loddtrekning.

OPPTAK UTENOM VANLIG RANGERING

Seksjon for læring og lærerutdanning kan på grunnlag av spesielle faglige, sosiale eller personlige forhold bestemme at det skal tas opp søkere utenom den vanlige rangeringen, dersom disse forholdene har en slik karakter at det er grunn til anta at kurset i universitetspedagogikk vil bidra svært positivt for det pedagogiske arbeidet som søkeren har.

Published 26. April 2019 - 14:36 - Updated 27. April 2019 - 23:10