For vitenskapelig ansatte

Kurset tilbys som et emne (PPUN400) på 10 studiepoeng, og vil gå over 3 samlinger i løpet av høst og vår, med følgende kursplan:

  1. samling: Mål, metoder, teknologi og tiltak i undervisning og læring.
  2. samling: Problembasert læring, veiledning og gruppeprosesser.
  3. samling: Vurdering av undervisning og av læring. Samarbeidslæring. Merittering på pedagogisk grunnlag.

De som ønsker å delta på kurset må først søke om studierett i SøknadsWeb ved å velge "UNIPED" og "Pedagogikk for vitenskapelig ansatte" (søknadskode 4000). Husk å laste opp utfylt følgeskjema (invitasjon).

De som får tilbud om plass på kurset vil få innvilget studierett og kan melde seg på emnet, PPUN400, i StudentWeb.

Det er ofte mange søkere til dette kurset og det har derfor blitt utarbeidet rangeringskriterier som brukes i utvelgelsen av deltakere.

Kursavgift: 15.000 NOK.

Mer informasjon finner du på emnesiden og i invitasjonen under.

Emneside

Published 10. september 2020 - 21:39 - Updated 30. April 2021 - 12:28