For teknisk-administrativt ansatte

Kurset tilbys som et emne, VU-PPUN200 (10 studiepoeng), som vil gå over 3 samlinger i løpet av vår og høst 2021, med følgende kursplan:

  1. samling: 28.-30. april 2021: Hvilke mål og metoder kan benyttes i undervisning og læring?
  2. samling: 25.-28. mai 2021: Hvilke teorier og prinsipper kan støtte undervisning?
  3. samling: 16.-18. november 2021: Hvordan følge opp læring underveis?

De som ønsker å delta på kurset må først søke om studierett i SøknadsWeb ved å velge "UNIPED" og "Pedagogikk for teknisk-administrativt ansatte" (søknadskode 4002). Husk å laste opp utfylt følgeskjema, som er en del av invitasjonen (ligger nederst på siden).

De som får tilbud om plass på kurset vil få innvilget studierett og kan melde seg på emnet, VU-PPUN200, i StudentWeb.

Kursavgift: 15.000 NOK.

Utvidet frist for påmelding: 18. november 2020.

Mer informasjon finner du på emnesiden og i invitasjonen under.

Emneside

Published 10. september 2020 - 21:47 - Updated 23. november 2020 - 15:06