Praksisopplæring

På denne siden er retningslinjer for gjennomføring av praksisoppløring beskrevet. Informasjonen er først og fremst rettet mot skoler og andre utdanningsinstitusjonen som tar i mot praksisstudenter, men inneholder også informasjon for ansatte på lærerutdanningen og studenten selv.

Praksisopplæring i utlandet

NMB tilbyr utenlandspraksis for både lektor- og PPU-studenter. Vi har et fast praksisopplegg i Tanzania, men det er også muligheter for å søke om å dra til andre land for å gjennomføre praksis på skoler der. Praksisopplæring i utlandet gjennomføres i vårsemesteret og et krav for å reise, uavhengig av destinasjon, er at man allerede har gjennomført en praksisperiode med gode tilbakemeldinger.

 

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 22. januar 2020 - 9:04