Praksisopplæring

Praksisopplæring i utlandet

NMB tilbyr utenlandspraksis for både lektor- og PPU-studenter. Vi har et fast praksisopplegg i Tanzania, men det er også muligheter for å søke om å dra til andre land for å gjennomføre praksis på skoler der. Praksisopplæring i utlandet gjennomføres i vårsemesteret og et krav for å reise, uavhengig av destinasjon, er at man allerede har gjennomført en praksisperiode med gode tilbakemeldinger.

Du kan lese mer om vårt praksisopplegg i Tanzania her.

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 1. mars 2019 - 11:19