UH-pedagogikk

Gjennom våre tilbud innen UH-pedagogikk får ansatte ved NMBU tilbud om kompetanseutvikling i undervisning, veiledning og forskning knyttet til sin virksomhet som lærere ved universitetet. Vi gjennomfører kurs og seminarer, har forskning og prosjekter og driver rådgivning innen området.
 
KURS

Veiledningspedagogikk

Universitetspedagogikk
 

 

 

 

Published 19. April 2021 - 15:19 - Updated 6. oktober 2021 - 13:15