UH-pedagogikk

Gjennom våre tilbud innen UH-pedagogikk får ansatte ved NMBU tilbud om kompetanseutvikling i undervisning, veiledning og forskning knyttet til sin virksomhet som lærere ved universitetet. Vi gjennomfører kurs og seminarer, har forskning og prosjekter og driver rådgivning innen området.
 
KURS

VU-PPUN200 Universitetspedagogikk for teknisk og administrativt ansatte
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte
PPVE400 Veiledning av master og PhD-studenter for vitenskapelig ansatte
 

 

 

 

Published 19. April 2021 - 15:19 - Updated 20. April 2021 - 13:35