Om prosjektet

Høsten 2017 inngikk NMBU og Akershus fylkeskommune en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås. Universitetsskolesamarbeidet er et satsingsområder om forskning og skoleutvikling knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.

Om samarbeidet

REALTEK og Viken (tidligere AFK) har etablert fire universitetsskoler i Akershus fylkeskommune fra høsten 2017 til våren 2022. De fire universitetsskolene er Frogn vgs., Ski vgs., Hvam vgs. og Ås vgs. Målet med universitetsskoleordningen er et gjensidig forpliktende samarbeid med de aktuelle skolene og lærerutdanningen ved NMBU. Det etableres et tettere samarbeid mellom NMBU, skoleeier AFK og skoleledelsen, lærere og elever ved disse fire universitetsskolene, med vekt på forskning og utvikling av lærerutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bærekraftig utvikling.

UNIVERSITETSSKOLER

KONTAKTINFORMASJON
Frogn videregående skole

Pernille Herje Haga
line.pernille.herje.haga@frogn.vgs.no

Hvam videregående skole Per Corneliussen
per.corneliussen@hvam.vgs.no   
Ski videregående skole Klaus Ackermann
klaus.ackermann@ski.vgs.no
Ås videregående skole Anne Karin Øksnevad
anne.karin.oksnevad@aas.vgs.no
Published 31. mars 2020 - 12:35 - Updated 31. mars 2020 - 12:39