Om samarbeidet

REALTEK og Viken fylkeskommune (tidligere AFK) har etablert fire universitetsskoler i Viken fylkeskommune fra høsten 2017 til våren 2022. De fire universitetsskolene er Frogn vgs., Ski vgs., Hvam vgs. og Ås vgs. Målet med universitetsskoleordningen er et gjensidig forpliktende samarbeid med de aktuelle skolene og lærerutdanningen ved NMBU. Det etableres et tettere samarbeid mellom NMBU, skoleeier Viken fylkeskommune og skoleledelsen, lærere og elever ved disse fire universitetsskolene, med vekt på forskning og utvikling av lærerutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bærekraftig utvikling. 

 

 MEDVIRKENDE

 

 

Published 31. mars 2020 - 12:35 - Updated 7. April 2021 - 12:28