Oversikt over forskningsprosjekter i "UBU i praksis"

Det er forskere, stipendiater, masterstudenter og lærerstudenter knyttet til "UBU i praksis".

Oversikt over forskningsprosjekter i "UBU i praksis"

Forskere

 

Arjen Wals (Professor 2)

Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen UR.
UNESCO Chair Social Learning for Sustainability. Senior Advisor Gothenburg Centre for Sustainable Development (GMV). Guest Professor at the Section for Learning & Teacher Education, Norwegian University of Life Sciences (NMBU).
Blog: https://transformativelearning.nl/

Astrid Sinnes og Birgitte Bjønness

"Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?" https://journals.uio.no/adno/article/view/6474

Knut Omholt

'Hands free'? - Tverrfaglig prosjekt sammen med Ås VGS.
Strategi-prosjekt på REALTEK innen Menneskesentrert teknologi. Se kritisk på teknologi og undersøke både dens svakheter og styrker – hva er en hensiktsmessig balanse mellom det manuelle og det digitale? 

Gerd Johansen og Margrethe Naalsund

Inquiry/problem based learning and system thinking (modelling) in math & phyisics

Solveig Strangstadstuen

Tittel: Prosjekt praksisopplæring – et felles ansvar. Problemstilling: Hvordan kan vi (studenter, praksislærere, universitetslærer) samarbeide om å videreutvikle emnet praksisopplæring i lærerutdanningene?

Metode: Fokusgruppemøter på skolene med praksislærere og studenter. Tidsplan: Fokusgruppemøter i mars 2020. Videre samarbeid i 2020 på bakgrunn av møtene.

PhD-studenter

 

Anders Gåre Søraunet (PHD)

Prosjektet er rettet mot bærekraftig bruk av vann i skolen. Formål er å videreutvikle skolen som bærekraftig enhet og utvikle elevenes forståelse av vann som ressurs. https://www.hvam.vgs.no/aktuelt/nyheter/?article_id=101545
Øyvind Mathisen (OFFPHD) Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspektiv. https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/304514
Rosalie Mathie (PHD) Starter høsten 2020
Ane Eir (PHD) Starter høsten 2020
Masterstudenter  

Rosalie Mathie

Education for Sustainable Development in Norway: Calling for a Whole Institution Approach (2020)
https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2638496

Margrethe Espen

Hvordan øve kompetanser for bærekraftig utvikling ved hjelp av utforskende arbeidsmåter i biologi?

Maren Olsen Moshølen

 
Malin Arnesen Sandneseng 

Masteroppgaven handler om hvordan elever kan øve systemtenkningskompetanse og selvbevissthetskompetanse for bærekraftig utvikling, gjennom et tverrfaglig undervisningsprosjekt for bærekraftig utvikling med livssyklusanalyse. 

   
Relatert innhold

Utdanning for bærekraftig utvikling ('UBU i praksis')

1. august 2017 til 30. juni 2022

Det overordnede målet med ‘UBU i praksis’ er at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig...

Published 20. desember 2019 - 18:46 - Updated 26. mai 2020 - 13:52