Universitetsskoler

Universitetsskoleprosjektet

Høsten 2017 inngikk NMBU og Akershus fylkeskommune en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Universitetsskolesamarbeidet er et satsingsområder om forskning og skoleutvikling knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.

Mål

REALTEK og AFK har etablert fire universitetsskoler i Akershus fylkeskommune fra høsten 2017 til høsten 2021. De fire universitetsskolene er Frogn vgs., Ski vgs., Hvam vgs. og Ås vgs. Målet med universitetsskoleordningen er et gjensidig forpliktende samarbeid med de aktuelle skolene og lærerutdanningen ved NMBU. Det etableres et tettere samarbeid mellom NMBU, skoleeier AFK og skoleledelsen, lærere og elever ved disse fire universitetsskolene, med vekt på forskning og utvikling av lærerutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bærekraftig utvikling.

Mer om prosjektet
UNIVERSITETSSKOLERKONTAKTINFORMASJON
Frogn videregående skole

Pernille Herje Haga
line.pernille.herje.haga@frogn.vgs.no

Hvam videregående skolePer Corneliussen
per.corneliussen@hvam.vgs.no   
Ski videregående skoleKlaus Ackermann
klaus.ackermann@ski.vgs.no
Ås videregående skoleAnne Karin Øksnevad
anne.karin.oksnevad@aas.vgs.no

 

  •  
  •  

Sider