Universitetsskoler

Universitetsskoler ved NMBU

Soloppgang
Utlysning stipendiat

Utlysning stipendiat

Seksjon for læring- og lærerutdanning lyser nå ut en stipendiatstilling. Søknad kan rettes mot ett av tre forskningsområder, blant annet «Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig kjerneelement i skolen». Dette forskningstemaet er knyttet til forskningsgruppen UBU i praksis med Birgitte Bjønness som hovedveileder og søknadsfristen for stipendiatstillingen er 02.11.2020.

 

 

Lærerstudenter og praksislæreres forventninger til praksisopplæringen

Hva forventer lærerstudenten egentlig av praksisopplæringen i skolen? Og hvilke forventninger har praksislærerne? Prosjekt praksisopplæring er et utviklingsprosjekt der målet er å danne et felles grunnlag mellom universitetet og skolene for å forbedre praksisopplæringen. Prosjektet er et samarbeid med NMBUs fire universitetsskoler og er knyttet til forskergruppen UBU i praksis.

- Vi står i den perfekte stormen for endring

- Vi står i den perfekte stormen for endring

Dagens skolepensum har et underliggende budskap om ikke-bærekraftighet, sier den nederlandske professoren Arjen Wals. Han mener det er helt spesielt at fire videregående skoler har forpliktet seg til å integrere bærekraft i utdanningen gjennom NMBUs universitetsskoleprosjekt.

Universitetsskoleprosjektet

Høsten 2017 inngikk NMBU og Viken fylkeskommune (tidligere Akershus Fylkeskommune) en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås. Målet med samarbeidet er å fremme utdanning for bærekraftig utvikling ved de ulike institusjonene. Forskergruppen UBU i praksis er tilknyttet prosjektet.

Kontaktinformasjon: