Universitetsskoler

Universitetsskoler ved NMBU

Soloppgang
På bærtur for bærekraft

På bærtur for bærekraft

Har du noen gang lagt merke til de mange mørkelilla aroniabærene som henger
igjen på prydbuskene etter at fuglene har forsynt seg med dem? Eller de mange eplene som faller til bakken og råtner?

Utlysning stipendiat

Utlysning stipendiat

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap lyser nå ut en stipendiatstilling. Søknad kan rettes mot ett av tre forskningsområder, blant annet «Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig kjerneelement i skolen». Dette forskningstemaet er knyttet til forskningsgruppen UBU i praksis med Birgitte Bjønness som hovedveileder og søknadsfristen for stipendiatstillingen er 02.11.2020.

 

 

Lærerstudenter og praksislæreres forventninger til praksisopplæringen

Hva forventer lærerstudenten egentlig av praksisopplæringen i skolen? Og hvilke forventninger har praksislærerne? Prosjekt praksisopplæring er et utviklingsprosjekt der målet er å danne et felles grunnlag mellom universitetet og skolene for å forbedre praksisopplæringen. Prosjektet er et samarbeid med NMBUs fire universitetsskoler og er knyttet til forskergruppen UBU i praksis.

Universitetsskoleprosjektet

Høsten 2017 inngikk NMBU og Viken fylkeskommune (tidligere Akershus Fylkeskommune) en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås. Målet med samarbeidet er å fremme utdanning for bærekraftig utvikling ved de ulike institusjonene. Forskergruppen UBU i praksis er tilknyttet prosjektet.

Kontaktinformasjon: